Utstillinger
Tidligere utstillinger

2016, Leif Haglund og Tron Kittelsen











2015, Gro Fraas og Liv Rygh



Galleriets første utstilling i 2015 med Gro Fraas og Liv Rygh.